Gostovanje rabina u Leskovcu

U okviru serije predavanja na temu Religije sveta rabin Isak Asiel je na poziv sociologa dr Dragoljuba Đorđevića u Kulturnom centru u Leskovcu 8. aprila održao predavanje Jevrejska religija: čvrst Savez Boga i naroda. Nakon veoma posećenog predavanja rabin Asiel je uručio nekoliko knjiga kao poklon penzionisanom protojereju Tihomiru N. Radivojeviću. Knjige su za fond biblioteke crkve sv. Petke u Kutlešu, jedinoj biblioteci osnovanoj kod jedne seoske crkve u leskovačkom kraju. Među poklonjenim knjigama bilo je i knjiga Žaka Konfina, poreklom iz Leskovca.

Predavanje rabina srednjoškolskim profesorima

Rabin Isak Asiel održao je 18. aprila u Novom Sadu predavanje o judaizmu polaznicima seminara o Holokaustu. Slušaoci su bili profesori u osnovnim i srednjim školama koji se upoznaju sa metodikom kako pripremiti i održati čas na temu Holokausta.
Medicina i jevrejsko pravo

Obaveza pružanja medicinske usluge proizlazi iz mnogih biblijskih stihova i osoba koja postupa u skladu s tim ispunjava Božje zapovesti, micvot. Jedan od najčešće navođenih izvora je iz Talmuda (Bava Kama, 85a): „I pribavi mu posvemašnje izlečenje (Izl., 21:19)“ – iz ovog stiha se zaključuje da lekar ima dozvolu da leči. Međutim, pitanje je da li je pacijent obavezan da potraži lekarsku pomoć? Da li pacijent koji traži od lekara da ga izleči negira Božju sveprisutnost? Da li je bolest patnja od Boga koja služi kao kazna za grehe i da li prolazi bez pokajanja za grehe tako što ne prihvata patnju koju mu je Bog dodelio i umesto toga traži lekarsku pomoć? Na ova i druga pitanja osvrnuo se rabin Isak Asiel u predavanju Medicina i jevrejsko pravo koje je na poziv prof. Aleksandra Đurovića održao na VMA 19. aprila studentima medicine, mladim kadetima, budućim vojnim lekarima.
Jevrejski kalendar – srpski postupak

Jevrejski kalendar – srpski postupak je knjiga koju je napisao Dejan Maksimović iz Vršca. Evo šta o toj knjizi kaže Remi Landau, kanadski matematičar jevrejskog porekla:
„Kada sam u martu 2004. godine od autora dobio kopiju nove formule za izračunavanje molada tišrija i njima odgovarajućih datuma Roš Hašane, radoznalost me je primorala da predloženi metod strogo testiram. Da bi se ovaj način razlikovao od drugih izvora i vremenskih perioda, a nemajući bolje ime, nazvao sam ga „Srpski postupak“. Rezultati su pokazali da su izračunate vrednosti vrlo tačne, čak i za period koji višestruko prevazilazi ciklus jevrejskog kalendara koji traje 689.472 godine. Srpski postupak je impresivno istraživanje tajni jevrejskog kalendara.“
Knjiga je predstavljena u Gradskoj kući u Vršcu, 20. aprila. Pored autora, Dejana Maksimovića, o knjizi su govorili dr Milan S. Dimitrijević, astronomska opservatorija, Beograd, i rabin Isak Asiel. Knjiga se može pročitati u biblioteci SJOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *